Par / About

četrdesmit grādi dibināta 2019. gadā ar mērķi regulāri izdot pašpublicētus zīnus un grāmatas, rakt bedres un laiksoties Saulē.

četrdesmit grādi was founded in 2019 with the aim of regularly make self-published books and zine, digging pits, and sunbathing.


 Attēls no Beātes Gredzenas darba "Kad viss būs beidzies"

Attēls no Beāte Gredzenas darba "Kad viss būs beidzies" 2019
Picture from Beāte Gredzena work "When everything will end" 2019